Fortsæt til indhold
Hurtig levering / Fragt fra 39,- / Shipping to all of EU

Miljø & CSR

Studio Bitte går meget op i at passe godt på miljøet, og er med til at tage et fælles ansvar for at give jorden videre til vores næste generationer i lige så god stand, som da vi overtog den. Nedenfor kan du læse om nogle af de tiltag, jeg har sat i værk for at holde miljøpåvirkningen så lav som mulig.

FSC-certificeret papir

Når verdens skove drives ubæredygtigt, har det ikke blot store konsekvenser for miljøet og klimaet, men også for de mennesker, der lever og arbejder i skovene, og for landenes økonomi. Når der anvendes FSC-certificerede papirmaterialer, tages der hensyn til, at verdens skove er livsgrundlag for både mennesker og lokalsamfund, dyre- og planteliv:
 

Natur og klima

FSC sikrer, at skove drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere. Samtidig bliver truede dyr, vandløb og planteliv beskyttet. Træ er som udgangspunkt et miljøvenligt og CO2-neutralt materiale, så der er god fornuft i at bruge træ, det skal blot være med omtanke.
 

Socialt ansvar

FSC beskytter indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over og sikrer dem retten til at bruge skovene. Samtidig ansættes der lokale arbejdere i de pågældende skove, og den lokale befolkning får dermed mulighed for fast arbejde og sikres ordentlig løn, uddannelse og sikkerhedsudstyr.
 

God forretning

FSC skaber adgang til nye markeder for skovejere, fordi der er en global efterspørgsel på bæredygtigt træ – fra regnskov til nåleskov. I tropiske egne betyder det f.eks., at skovejere ikke fristes til at fælde og brænde skove for at tjene hurtige penge. Over hele verden drives FSC-skovene med omtanke, så der også i fremtiden kan tjenes penge på dem.


Genbrugspap

Når jeg sender mine børneplakater afsted, anvender jeg plakatrør, der er lavet af genbrugspap. Det giver god mening, for papir kan nemlig genbruges fem til seks gange. Ugeblade bliver til aviser. Aviser bliver til papkasser, og papkasserne bliver til toiletpapir og æggebakker. Ved at genbruge papiret igen og igen kan vi spare en masse træ, energi, vand og kemikalier. Det kræver nemlig meget mindre vand og energi at lave nyt papir af papir, der allerede har været brugt, end hvis man laver papir af træ. Når vi genbruger, forlænger vi papirets levetid, og vi undgår, at det bliver til affald med det samme. Dermed bliver mængderne til affaldsforbrænding lidt mindre, og det giver plads til at brænde andet affald, der ikke kan genanvendes.
 

Print-on-demand produktion

Alle mine plakater printes først ved bestilling, så jeg undgår overskudslager og spild. Desuden medvirker print-on-demand processen til, at alle plakater skæres i hånden og inspiceres enkeltvis for fejl, hvilket sikrer et produkt af høj kvalitet.