Fortsæt til indhold
Hurtig levering / Billig fragt fra 39,- / Fri fragt ved køb af 2 plakater / Shipping to all of EU

Green weekend

Fredag, lørdag og søndag donerer vi 20 % af købsprisen til Growing Trees Network Foundation, der rejser nye folkeskove i Danmark til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion.

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er:

  • Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.
  • Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.
  • At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.
  • Rejsning af skov uden for Danmark, primært i tropiske og subtropiske lande - enten via egne skovrejsningsprojekter eller i samarbejde med andre skovrejsnings organisationer / NGO’er.
Prisen for plantning af et træ koster 16 kr. inkl. moms, hvilket inkluderer: 

  • Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • Eventuel hegning
  • 2 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 2 første leveår, erstattes af nye.
Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Skulle der, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, ske det, at et areal Folkeskov fældes, er kommuner og stat forpligtet til at plante erstatningsskov andetsteds.
 
Læs meget mere om Growing Trees Network Foundation her.
 
Green Weekend gælder fra d. 26.-28. november 2021.